Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

15041G

Info -

Maximální expoziční limity

Translations

 • Български: Граници на максимална експозиция
 • Čeština: Maximální expoziční limity
 • Dansk: maksimale eksponeringsværdier
 • Deutsch: Maximal zulässiger Expositionsgrenzwert
 • Ελληνικά: ανώτατα όρια έκθεσης μέγιστα όρια έκθεσης
 • English: Maximum exposure limits
 • Español: límites de exposición máxima
 • Eesti: Maksimaalsed töökeskkonna piirnormid
 • Suomi: Altistuksen enimmäisarvot
 • Français: limites maximales d’exposition
 • Hrvatski: Najviše granice izloženosti
 • Magyar: Maximális expozíciós határértékek
 • Íslenska: Útsetningsmörk að hámarki
 • Italiano: limiti massimi di esposizione
 • Lietuvių: Didžiausios poveikio ribos
 • Latviešu: Maksimālās ekspozīcijas robežvērtības
 • Malti: Limiti massimi ta' esponiment
 • Nederlands: Maximale blootstellingsniveaus, blootstellingsgrenswaarden
 • Norsk: Maksimale eksponeringsgrenser
 • Polski: Maximum exposure limits
 • Português: Exposição máxima admissível
 • Română: Limite maxime de expunere
 • Slovenčina: hranice maximálnej expozície
 • Slovenščina: Najvišje mejne vrednosi izpostavljenosti
 • Svenska: högsta exponeringsvärden