" 2 6 A B C D E F G H I J K L M N O P Ř S T U V W Z

"strategie řízení, kdy vedení jde příkladem a ujímá se vedení v rámci prevence úrazů spojených s nedostatečnou BOZP"

"jednotlivec v organizaci, který má pravomoc ovlivňovat zásady, postupy a praxi v oblasti BOZP a který tento vliv využívá k vytváření kultury bezpečnosti "

energie, kterou lze užitečně získat z větru za pomoci větrných turbín, které přeměňují mechanickou energii na elektrickou energii