Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62161D

Info -

vnější násilí

Definition:

druh násilí vůči osobě na pracovišti ze strany osob, které nepatří do dané společnosti

Context: Info
Context:

"„Vnější“ násilí na pracovišti obvykle zahrnuje urážky, hrozby nebo fyzickou či psychickou agresi ze strany osob mimo organizaci, včetně zákazníků a klientů, vůči osobě v práci, které ohrožuji její zdraví, bezpečnost nebo pohodu. "

Term reference

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve zdravotnictví - Příručka pro prevenci a správnou provozní praxi, internetové stránky Evropské komise, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=cs&pubId=6108 [cit. 8.10.2018]

Notes

Může mít různé podoby: hrubé chování, slovní napadení, násilné činy (např. loupeže). Ohrožuje zdraví, bezpečnost a pohodu dotčených zaměstnanců.

Translations

 • Български: външно насилие
 • Čeština: vnější násilí
 • Dansk: ekstern vold
 • Deutsch: äußere Gewalt
 • Ελληνικά: εξωτερική βία
 • English: external violence
 • Español: violencia externa
 • Eesti: väline töövägivald
 • Suomi: asiakasväkivalta
 • Français: violence externe
 • Hrvatski: eksterno nasilje
 • Magyar: külső erőszak
 • Íslenska: utanaðkomandi ofbeldi
 • Italiano: violenza esterna
 • Lietuvių: išorinis smurtas
 • Latviešu: ārēja vardarbība
 • Malti: vjolenza esterna
 • Nederlands: geweld van derden
 • Norsk: vold fra tredjepart
 • Polski: przemoc zewnętrzna
 • Português: violência externa
 • Română: violență din partea unor persoane din afara locului de muncă
 • Slovenčina: externé násilie
 • Slovenščina: zunanje nasilje
 • Svenska: externt våld