Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62139D

Info -

vnitrostátní průzkum mezi zaměstnanci týkající se BOZP

Translations

 • Български: проучвания за БЗР на работниците на национално равнище
 • Čeština: vnitrostátní průzkum mezi zaměstnanci týkající se BOZP
 • Dansk: national arbejdsmiljøundersøgelse
 • Deutsch: nationale Erwerbstätigenbefragung
 • Ελληνικά: έρευνες σε εργαζόμενους σχετικά με την ΕΑΥ σε εθνικό επίπεδο
 • English: workers' surveys at national level
 • Español: workers' surveys at national level
 • Eesti: riiklik töötajate tööohutuse ja töötervishoiu uuring
 • Suomi: kansalliset työsuojelukyselyt työntekijöille
 • Français: enquêtes sur la SST des travailleurs au niveau national
 • Hrvatski: anketiranje djelatnika na nacionalnoj razini
 • Magyar: munkahelyi biztonságra és egészségvédelmre vonatkozó nemzeti szintű munkavállalói felmérés
 • Íslenska: workers' surveys at national level
 • Italiano: indagini sulla SSL presso i lavoratori a livello nazionale
 • Lietuvių: nacionalinio lygmens darbuotojų apklausos
 • Latviešu: darbinieku darba aizsardzības apsekojumi valsts mērogā
 • Malti: stħarriġ dwar l-OSH tal-ħaddiema fil-livell nazzjonali
 • Nederlands: werknemersenquêtes over VGW op nationaal niveau
 • Norsk: HMS-undersøkelser blant arbeidstakere på nasjonalt nivå
 • Polski: badanie pracowników na poziomie krajowym
 • Português: inquéritos nacionais a trabalhadores sobre segurança e saúde no trabalho
 • Română: sondaje privind securitatea și sănătatea în muncă în rândul lucrătorilor la nivel național
 • Slovenčina: prieskum medzi pracovníkmi na národnej úrovni
 • Slovenščina: anketiranje delavcev v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu na nacionalni ravni
 • Svenska: arbetskraftsundersökningar om arbetsmiljö på nationell nivå