" 2 6 A B C D E F G H I J K L M N O P Ř S T U V W Z

osoba pohybující se pěšky, ať již formou chůze, nebo běhu

chronická alergická reakce plic a chronické onemocnění plic v důsledku expozice berylliu a jeho sloučeninám