Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

34521C

Info -

Chemická rizika týkající se stavu

Translations

 • Български: Химични вещества според състоянието им
 • Čeština: Chemická rizika týkající se stavu
 • Dansk: kemiske risici forbundet med tilstandsform
 • Deutsch: Zustandsbezogene chemische Gefährdung
 • Ελληνικά: χημικοί κίνδυνοι που συνδέονται με την κατάσταση
 • English: Chemical hazards related to state
 • Español: peligros químicos en función de su estado
 • Eesti: Olekuga seotud keemilised ohutegurid
 • Suomi: Aineen tilaan liittyvät kemialliset vaarat
 • Français: dangers chimiques liés à un état
 • Hrvatski: Kemijske opasnosti povezane sa stanjem
 • Magyar: (Halmaz)állapottal összefüggő kémiai veszélyek
 • Íslenska: Efnahættur í tengslum við ástand
 • Italiano: rischi chimici relativi allo stato
 • Lietuvių: Cheminiai pavojai, susiję su būviu
 • Latviešu: Ar stāvokli saistītie ķīmiskie draudi
 • Malti: Perikli kimiċi relatati mal-istat
 • Nederlands: Chemische risico's verbonden aan de toestand
 • Norsk: Kjemiske farer relaterte til tilstand
 • Polski: Zagrożenia chemiczne związane z ich stanem
 • Português: Riscos químicos associados ao estado
 • Română: Riscuri chimice legate de starea substanţelor
 • Slovenčina: chemické nebezpečenstvá súvisiace so stavom
 • Slovenščina: Kemične nevarnosti, povezane s stanjem snovi
 • Svenska: kemiska faror i samband med tillstånd