Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62128C

Info -

rámcová směrnice EU o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Definition:

směrnice, která zavádí opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci; vztahuje se na všechny činnosti veřejného i soukromého sektoru, s výjimkou činností určitých veřejných služeb, například ozbrojených sil, policie, nebo určitých služeb civilní ochrany

Context: Info
Context:

Rámcová směrnice EU o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (směrnice 89/391/EHS) a její jednotlivé směrnice upravují rámec, díky kterému se pracovníci v Evropě těší vysoké úrovni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Term reference

Druhý evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2), shrnutí, internetové stránky agentury EU-OSHA, https://osha.europa.eu/cs/tools-and-publications/publications/second-european-survey-enterprises-new-and-emerging-risks-esener/view [cit. 5.10.2018]

Translations

 • Български: Рамкова директива на ЕС
 • Čeština: rámcová směrnice EU o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Dansk: europæisk rammedirektiv
 • Deutsch: europäische Rahmenrichtlinie
 • Ελληνικά: οδηγία-πλαίσιο της ΕΕ
 • English: EU framework Directive
 • Español: EU framework Directive
 • Eesti: Euroopa raamdirektiiv tööohutuse ja töötervishoiu kohta
 • Suomi: EU:n työsuojelun puitedirektiivi
 • Français: directive-cadre européenne relative à la sécurité et à la santé au travail
 • Hrvatski: okvirna direktiva EU-a
 • Magyar: európai uniós keretirányelv
 • Íslenska: Rammatilskipun ESB
 • Italiano: direttiva quadro dell'UE
 • Lietuvių: ES darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindų direktyva
 • Latviešu: ES pamatdirektīva
 • Malti: Direttiva qafas tal-UE dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol
 • Nederlands: EU-kaderrichtlijn betreffende de veiligheid en de gezondheid op het werk
 • Norsk: Det europeiske rammedirektivet
 • Polski: Europejska dyrektywa ramowa dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy
 • Português: diretiva-quadro da UE
 • Română: directivă-cadru UE
 • Slovenčina: rámcová smernica EÚ o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • Slovenščina: evropska okvirna direktiva o varnosti in zdravju pri delu
 • Svenska: EU:s ramdirektiv om arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet