Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

70271I

Info -

reintegrace na pracovišti

Definition:

organizovaný a kooperativní přístup k předcházení ztráty zaměstnání, a to obnovením zaměstnatelnosti zaměstnanců, kteří onemocněli, a zabezpečením jejich zaměstnatelnosti z dlouhodobého hlediska

Context: Info
Context:

Návrat do práce je koordinované úsilí, jehož cílem je zajistit, aby si pracovníci udrželi místo a neodcházeli předčasně z trhu práce; zahrnuje všechny postupy a intervence, které mají chránit a podporovat zdraví a práceschopnost pracovníků a usnadňovat reintegraci každého pracovníka se sníženou pracovní schopností v důsledku úrazu nebo nemoci na pracovišti.

Term reference

Rehabilitace a návrat do práce: zpráva o analýze politik, strategií a programů EU a členských států, informační list, internetové stránky agentury EU-OSHA, https://osha.europa.eu/cs/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-analysis-eu-and-member-state/view [cit. 11.10.2018]

Translations

 • Български: реинтеграция на работното място
 • Čeština: reintegrace na pracovišti
 • Dansk: tilbagevenden til arbejdspladsen
 • Deutsch: berufliche Wiedereingliederung
 • Ελληνικά: επανένταξη στην εργασία
 • English: workplace reintegration
 • Español: gestión de la reincorporación al puesto de trabajo
 • Eesti: töökohale taasintegreerimine
 • Suomi: työhön uudelleensopeuttaminen
 • Français: retour au travail
 • Hrvatski: reintegracija na radno mjesto
 • Magyar: munkahelyi reintegráció
 • Íslenska: enduraðlögun á vinnustað
 • Italiano: reintegrazione nel posto di lavoro
 • Lietuvių: reintegracija darbo vietoje
 • Latviešu: "reintegrācija darbavietā"
 • Malti: riintegrazzjoni fil-post tax-xogħol
 • Nederlands: re-integratie op de werkplek
 • Norsk: gjenoppretting av arbeidsevnen
 • Polski: ponowna integracja w miejscu pracy
 • Português: reintegração no trabalho
 • Română: reintegrare în muncă
 • Slovenčina: spätné začlenenie na pracovisku
 • Slovenščina: ponovna vključitev na delovno mesto
 • Svenska: återanpassning till arbetsplatsen