Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62141D

Info -

národní průzkum podniků

Definition:

výzkumná metoda, která zahrnuje shromažďování faktických údajů pomocí pohovorů se zaměstnanci nebo dotazníků pro zaměstnance, přičemž výzkum se provádí v podnicích na vnitrostátní úrovni

Term reference

konzultace s pracovníkem národního kontaktního místa agentury EU-OSHA (únor 2020)

Translations

 • Български: проучвания на предприятия на национално равнище
 • Čeština: národní průzkum podniků
 • Dansk: national virksomhedsundersøgelse
 • Deutsch: Unternehmensbefragung auf nationaler Ebene
 • Ελληνικά: έρευνες σε επιχειρήσεις σε εθνικό επίπεδο
 • English: enterprise surveys at national level
 • Español: encuestas a empresas de carácter nacional
 • Eesti: riiklik ettevõtete uuring
 • Suomi: kansalliset yrityskyselyt
 • Français: enquêtes auprès des entreprises au niveau national
 • Hrvatski: anketiranje poduzeća na nacionalnoj razini
 • Magyar: nemzeti szintű vállalati felmérés
 • Íslenska: innlend fyrirtækjakönnun
 • Italiano: indagini tra le imprese a livello nazionale
 • Lietuvių: nacionalinio lygmens įmonių apklausos
 • Latviešu: uzņēmumu apsekojumi valsts mērogā
 • Malti: stħarriġ ta' intrapriżi fil-livell nazzjonali
 • Nederlands: bedrijfsenquêtes op nationaal niveau
 • Norsk: virksomhetsundersøkelser på nasjonalt nivå
 • Polski: badanie przedsiębiorstw na poziomie krajowym
 • Português: inquéritos nacionais a empresas
 • Română: sondaje în rândul întreprinderilor la nivel național
 • Slovenčina: vnútroštátny prieskum podnikov
 • Slovenščina: anketiranjepodjetij na nacionalni ravni
 • Svenska: företagsundersökning på nationell nivå