Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

61741C

Info -

Nakládání s odpady

Translations

 • Български: Yправление на отпадъците
 • Čeština: Nakládání s odpady
 • Dansk: Affaldshåndtering
 • Deutsch: Abfallwirtschaft
 • Ελληνικά: διαχείριση αποβλήτων
 • English: Waste management
 • Español: Gestión de los residuos
 • Eesti: Jäätmekäitlus
 • Suomi: Jätehuolto
 • Français: Gestion des déchets
 • Hrvatski: Gospodarenje otpadom
 • Magyar: Hulladékgazdálkodás
 • Íslenska: Úrgangsstjórnun
 • Italiano: Gestione dei rifiuti
 • Lietuvių: Atliekų tvarkymas
 • Latviešu: Atkritumu apsaimniekošana
 • Malti: Immaniġġjar tal-iskart
 • Nederlands: Afvalstoffenbeheer
 • Norsk: Avfallshåndtering
 • Polski: Gospodarowanie odpadami
 • Português: Gestão dos resíduos
 • Română: Gestionarea deșeurilor
 • Slovenčina: Nakladanie s odpadmi
 • Slovenščina: Ravnanje z odpadki
 • Svenska: Avfallshantering