Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

70267I

Info -

národní průzkum mezi zaměstnanci týkající se BOZP

Definition:

výzkumná metoda, která zahrnuje shromažďování faktických údajů pomocí pohovorů se zaměstnanci nebo dotazníků pro zaměstnance v určité zemi, konkrétně informací o pracovních úrazech, nemocech z povolání či zaznamenaných příznacích

Term reference

konzultace s pracovníkem národního kontaktního místa agentury EU-OSHA (únor 2020)

Translations

 • Български: проучвания за БЗР на работниците на национално равнище
 • Čeština: národní průzkum mezi zaměstnanci týkající se BOZP
 • Dansk: national arbejdsmiljøundersøgelse
 • Deutsch: Nationale Erwerbstätigenbefragung zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
 • Ελληνικά: έρευνες σε εργαζόμενους σχετικά με την ΕΑΥ σε εθνικό επίπεδο
 • English: workers' OSH surveys at national level
 • Español: encuestas a trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo de carácter nacional
 • Eesti: riiklik töötajate tööohutuse ja töötervishoiu uuring
 • Suomi: kansalliset työsuojelukyselyt työntekijöille
 • Français: enquêtes sur la SST des travailleurs au niveau national
 • Hrvatski: anketiranje djelatnika o sigurnosti i zdravlju na radu na nacionalnoj razini
 • Magyar: munkahelyi biztonságra és egészségvédelmre vonatkozó nemzeti szintű munkavállalói felmérés
 • Íslenska: innlend vinnuverndarkönnun fyrir launþega
 • Italiano: indagini sulla SSL presso i lavoratori a livello nazionale
 • Lietuvių: nacionalinio lygmens darbuotojų apklausos DSS klausimais
 • Latviešu: darbinieku darba aizsardzības apsekojumi valsts mērogā
 • Malti: stħarriġ dwar l-OSH tal-ħaddiema fil-livell nazzjonali
 • Nederlands: werknemersenquêtes over VGW op nationaal niveau
 • Norsk: HMS-undersøkelser blant arbeidstakere på nasjonalt nivå
 • Polski: badanie bhp pracowników na poziomie krajowym
 • Português: inquéritos nacionais a trabalhadores sobre segurança e saúde no trabalho
 • Română: sondaje privind securitatea și sănătatea în muncă în rândul lucrătorilor la nivel național
 • Slovenčina: vnútroštátny prieskum medzi pracovníkmi v oblasti BOZP
 • Slovenščina: anketiranje delavcev v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu na nacionalni ravni
 • Svenska: arbetskraftsundersökningar om arbetsmiljö på nationell nivå