Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62135D

Info -

národní prováděcí právní předpisy

Definition:

právní předpisy přijaté členskými státy (jak požadují právní předpisy EU ve formě směrnic), které uznávají svrchovanost právních předpisů EU

Context: Info
Context:

Seznam vnitrostátních prováděcích opatření lze nalézt na konci shrnutí každé směrnice v oddílu o evropských směrnicích na stránkách agentury EU-OSHA. Pokud například zvolíte rámcovou směrnici o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, na konci stránky najdete odkaz na internetovou stránku EUR-Lex uvádějící vnitrostátní právní předpisy provádějící uvedenou směrnici.

Term reference

"na základě:
Vnitrostátní právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, internetové stránky agentury EU-OSHA, https://osha.europa.eu/cs/safety-and-health-legislation/national-legislation-safety-and-health-work [cit. 5.10.2018]"

Translations

 • Български: национално законодателство за изпълнение
 • Čeština: národní prováděcí právní předpisy
 • Dansk: national gennemførelsesbestemmelse
 • Deutsch: einzelstaatliche Rechtsvorschriften zur Umsetzung
 • Ελληνικά: εθνικός νόμος ενσωμάτωσης
 • English: national implementing law
 • Español: resultado de la transposición de normativa a la legislación nacional
 • Eesti: riiklikud rakendusaktid
 • Suomi: kansallinen täytäntöönpanolaki
 • Français: loi nationale d’exécution
 • Hrvatski: novi oblici rada
 • Magyar: nemzeti végrehajtó jogszabály
 • Íslenska: innlendar framkvæmdareglur
 • Italiano: legislazione attuativa nazionale
 • Lietuvių: nacionalinis įgyvendinimo įstatymas
 • Latviešu: valsts īstenošanas tiesību akti
 • Malti: liġi nazzjonali ta’ implimentazzjoni
 • Nederlands: uitvoeringswet
 • Norsk: nasjonale gjennomføringsbestemmelser
 • Polski: krajowe przepisy wykonawcze
 • Português: medida legislativa nacional
 • Română: lege de punere în aplicare la nivel național
 • Slovenčina: vnútroštátne vykonávacie predpisy
 • Slovenščina: nacionalni izvedbeni ukrep
 • Svenska: nationell genomförandelagstiftning