Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

70252I

Info -

udržitelná práce

Definition:

práce, která umožňuje lidem, aby se angažovali, pokud jde o jejich pracovní místo, a zachovali si své pracovní místo, a která nepoškozuje jejich fyzické nebo duševní zdraví a která bude trvat po delší časové období jejich pracovního života

Context: Info
Context:

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) dnes zahajuje Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který bude trvat do 27. října a umožní podnikům, odborníkům na BOZP a zaměstnancům setkávat se a vyměňovat si osvědčené postupy v oblasti udržitelné práce a zdravého stárnutí v rámci kampaně „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“.

Term reference

Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2017: podpora udržitelných pracovišť pro všechny bez rozdílu věku, tisková zpráva, internetové stránky agentury EU-OSHA, https://osha.europa.eu/cs/about-eu-osha/press-room/european-week-safety-and-health-work-2017-promoting-sustainable-workplaces [cit. 11.10.2018]

Translations

 • Български: устойчива работа
 • Čeština: udržitelná práce
 • Dansk: bæredygtigt arbejde
 • Deutsch: nachhaltige Arbeit
 • Ελληνικά: βιώσιμη εργασία
 • English: sustainable work
 • Español: trabajo sostenible
 • Eesti: jätkusuutlik töötamine
 • Suomi: kestävä työ
 • Français: travail durable
 • Hrvatski: održivi rad
 • Magyar: fenntartható munka
 • Íslenska: sjálfbær vinna
 • Italiano: lavoro sostenibile
 • Lietuvių: tvarus darbas
 • Latviešu: ilgtspējīgs darbs
 • Malti: xogħol sostenibbli
 • Nederlands: duurzaam werk
 • Norsk: bærekraftig arbeid
 • Polski: zrównoważona praca
 • Português: trabalho sustentável
 • Română: muncă durabilă
 • Slovenčina: udržateľná práca
 • Slovenščina: trajnostno delo
 • Svenska: hållbart arbete