Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

70162I

Info -

inkluzivní organizační kultura

Definition:

prostředí organizace, které umožňuje lidem z různých prostředí, s různými názory a způsoby myšlení, aby společně účinně pracovali a plnili úkoly v rámci svých nejlepších možností a aby tak bylo dosaženo cílů organizace založených na řádných zásadách

Term reference

konzultace s pracovníkem národního kontaktního místa agentury EU-OSHA (únor 2020)

Translations

 • Български: приобщаваща организационна култура
 • Čeština: inkluzivní organizační kultura
 • Dansk: inklusiv organisationskultur
 • Deutsch: inklusive Organisationskultur
 • Ελληνικά: οργανωτική νοοτροπία χωρίς αποκλεισμούς
 • English: Inclusive organisational culture
 • Español: cultura organizacional inclusiva
 • Eesti: kaasav organisatsioonikultuur
 • Suomi: osallistava organisaatiokulttuuri
 • Français: culture organisationnelle inclusive
 • Hrvatski: uključiva organizacijska kultura
 • Magyar: inkluzív szervezeti kultúra
 • Íslenska: fyrirtækismenning án aðgreiningar
 • Italiano: cultura organizzativa inclusiva
 • Lietuvių: įtrauki organizacinė kultūra
 • Latviešu: iekļaujoša organizācijas kultūra
 • Malti: kultura organizzattiva inklużiva
 • Nederlands: inclusieve organisatiecultuur
 • Norsk: inkluderende organisasjonskultur
 • Polski: włączająca kultura organizacyjna
 • Português: cultura organizacional de inclusão
 • Română: cultură organizațională favorabilă incluziunii
 • Slovenčina: inkluzívna organizačná kultúra
 • Slovenščina: vključujoča organizacijska kultura
 • Svenska: inkluderande organisationskultur