Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

70161I

Info -

inkluzivní organizace

Definition:

organizační prostředí, které umožňuje lidem z různých prostředí, s různými názory a způsoby myšlení, aby společně efektivně pracovali a plnili úkoly v rámci svých nejlepších možností a aby tak bylo dosaženo cílů organizace založených na řádných zásadách

Context: Info
Context:

Setkání vyústilo v lepší porozumění tomu, co to znamená být rozmanitá a inkluzivní organizace, která inspiruje vedoucí pracovníky k vytváření akčních plánů a k proaktivnímu řešení oblastí příležitostí ve svých regionech.

Term reference

internetové stránky společnosti VISA, https://www.visa.cz/o-spolecnosti-visa/rozmanitost-a-inkluze.html > Diverze a inkluze > Vedení > Diversity & Inclusion Leadership Summit [cit. 15.11.2018]

Translations

 • Български: приобщаваща организация
 • Čeština: inkluzivní organizace
 • Dansk: inklusiv organisation
 • Deutsch: inklusive Organisation
 • Ελληνικά: οργανισμός χωρίς αποκλεισμούς
 • English: inclusive organisation
 • Español: organización inclusiva
 • Eesti: kaasav organisatsioon
 • Suomi: osallistava organisaatio
 • Français: organisation inclusive
 • Hrvatski: uključiva organizacija
 • Magyar: inkluzív szervezet
 • Íslenska: fyrirtæki án aðgreiningar
 • Italiano: organizzazione inclusiva
 • Lietuvių: įtrauki organizacija
 • Latviešu: iekļaujoša organizācija
 • Malti: organizzazzjoni inklużiva
 • Nederlands: inclusieve organisatie
 • Norsk: inkluderende organisasjon
 • Polski: organizacja włączająca
 • Português: organização inclusiva
 • Română: organizare favorabilă incluziunii
 • Slovenčina: inkluzívny podnik
 • Slovenščina: vključujoča organizacija
 • Svenska: inkluderande organisation