Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62123F

Info -

individuální ochranné opatření

Definition:

opatření, které je zaměřeno na jednotlivce a jehož cílem je odstranit rizika na pracovišti u zdroje, a to prostřednictvím technických nebo organizačních prostředků nebo zajištěním ochrany

Context: Info
Context:

[…] obsahuje opatření týkající se použití individuálních ochranných opatření (například osobních ochranných prostředků).

Term reference

Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů, internetové stránky agentury ECHA, https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/sds_cs.pdf [cit. 5.10.2018]

Translations

 • Български: лична защитна мярка
 • Čeština: individuální ochranné opatření
 • Dansk: individuel beskyttelsesforanstaltning
 • Deutsch: individuelle Schutzmaßnahme
 • Ελληνικά: μέτρο ατομικής προστασίας
 • English: individual protective measure
 • Español: medida de protección individual
 • Eesti: individuaalne kaitsemeede
 • Suomi: yksilöllinen suojelutoimenpide
 • Français: mesure de protection individuelle
 • Hrvatski: pojedinačna zaštitna mjera
 • Magyar: egyéni védelmi intézkedés
 • Íslenska: einstaklingsbundnar forvrnaraðgerðir
 • Italiano: misura di protezione individuale
 • Lietuvių: asmeninė apsaugos priemonė
 • Latviešu: individuāls aizsardzības pasākums
 • Malti: miżuri individwali ta' protezzjoni
 • Nederlands: individuele beschermingsmaatregel
 • Norsk: personlige vernetiltak
 • Polski: środek ochrony indywidualnej
 • Português: medida de proteção individual
 • Română: măsură de protecție individuală
 • Slovenčina: individuálne ochranné opatrenie
 • Slovenščina: individualni varnostni ukrep
 • Svenska: individuell skyddsåtgärd