Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62113G

Info -

závazná biologická limitní hodnota

Definition:

limitní hodnota stanovená na úrovni Společenství na základě hodnocení, jak je popsáno pro směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti, pomocí dostupných metod měření

Context: Info
Context:

Pokud výsledky zdravotního dohledu ukáží, že […] byla překročena závazná biologická limitní hodnota, je zaměstnanec informován lékařem nebo jinou kvalifikovanou osobou o výsledcích, které se jej osobně týkají, a obdrží informace a poradenství o zdravotním dohledu, kterému by se měl podrobit po ukončení expozice, a zaměstnavatel […].

Term reference

směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (úplné znění, stav k 25.3.2014) CELEX:01998L0024*

Notes

-Odráží faktory proveditelnosti při zachování cíle zajištění ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Pro všechny chemické činitele, pro které je zavedena závazná biologická limitní hodnota, by členské státy měly zavést vlastní odpovídající závaznou biologickou limitní hodnotu založenou na limitní hodnotě Společenství, ale nepřesahující ji. Závazná biologická limitní hodnota je stanovena pro olovo a jeho soli.

Translations

 • Български: задължителна биологична гранична стойност
 • Čeština: závazná biologická limitní hodnota
 • Dansk: bindende biologisk grænseværdi
 • Deutsch: verbindlicher biologischer Grenzwert
 • Ελληνικά: δεσμευτική οριακή τιμή έκθεσης σε βιολογικούς παράγοντες
 • English: binding biological limit value
 • Español: valor límite biológico vinculante
 • Eesti: siduv bioloogiline piirnorm
 • Suomi: sitova biologinen raja-arvo
 • Français: valeur limite biologique contraignante
 • Hrvatski: obvezujuća biološka granična vrijednost
 • Magyar: kötelező biológiai határérték
 • Íslenska: bindandi líffræðileg viðmiðunarmörk
 • Italiano: valore limite biologico obbligatorio
 • Lietuvių: privaloma biologinė ribinė vertė
 • Latviešu: saistoša bioloģiskā limita vērtība
 • Malti: valur bijoloġiku tal-limitu li jorbot
 • Nederlands: bindende biologische grenswaarde
 • Norsk: bindende biologisk grenseverdi
 • Polski: wiążąca dopuszczalna wartość biologiczna
 • Português: valor-limite biológico vinculativo
 • Română: valoare-limită biologică obligatorie
 • Slovenčina: záväzná biologická limitná hodnota
 • Slovenščina: zavezujoča biološka mejna vrednost
 • Svenska: tvingande biologiskt gränsvärde