Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62121F

Info -

ochranné opatření

Definition:

předběžné opatření, postup nebo zařízení přijaté nebo navržené za účelem ochrany osob před újmou, zabránění škod na majetku nebo poškození životního prostředí

Context: Info
Context:

V každém případě, dojde-li k překročení limitní hodnoty expozice na pracovišti stanovené na území některého členského státu, učiní zaměstnavatel neprodleně vše potřebné k nápravě situace provedením preventivních a ochranných opatření s přihlédnutím k povaze uvedené limitní hodnoty.

Term reference

směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (úplné znění, stav k 25.3.2014) CELEX:01998L0024*

Translations

 • Български: защитна мярка
 • Čeština: ochranné opatření
 • Dansk: beskyttelsesforanstaltning
 • Deutsch: Schutzmaßnahme
 • Ελληνικά: μέτρο προστασίας
 • English: protective measure
 • Español: medida de protección
 • Eesti: kaitsemeede
 • Suomi: suojelutoimenpide
 • Français: mesure de protection
 • Hrvatski: zaštitna mjera
 • Magyar: védelmi intézkedés
 • Íslenska: forvarnaraðgerðir
 • Italiano: misura di protezione
 • Lietuvių: apsaugos priemonė
 • Latviešu: aizsardzības pasākums
 • Malti: miżura protettiva
 • Nederlands: beschermende maatregel
 • Norsk: vernetiltak
 • Polski: środek ochronny
 • Português: medida de proteção
 • Română: măsură de protecție
 • Slovenčina: ochranné opatrenie
 • Slovenščina: varnostni ukrep
 • Svenska: skyddsåtgärd