Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62037E

Info -

oddělení prevence a výzkumu

Definition:

jedno ze tří oddělení agentury EU-OSHA, které připravuje a provádí výzkumné a informační projekty týkající se BOZP

Context: Info
Context:

Akce bude věnována památce Dr. Eusebia Riala Gonzáleze, bývalého vedoucího oddělení prevence a výzkumu agentury EU-OSHA […].

Term reference

Evropský týden BOZP: spolupracujme, abychom zvládli stres!, oborový portál pro BOZP, https://www.bozpinfo.cz/evropsky-tyden-bozp-spolupracujme-abychom-zvlad… [cit. 4.10.2018]

Notes

Zabývá se těmito oblastmi činnosti: prognostická činnost - předvídání změn a nová a vznikající rizika (Evropské observatorium rizik); fakta a čísla - shromažďování dat a informací prostřednictvím nástrojů, jako je průzkum podniků ESENER a přehled výzkumných projektů; vývoj nástrojů pro řádné řízení BOZP, jako je projekt on-line interaktivního hodnocení rizik (OiRA); poskytování informací a produktů týkajících se BOZP v rámci informačních kampaní agentury Zdravé pracoviště; sdílení znalostí v rámci sítí – zejména prostřednictvím tvorby internetových stránek OSHwiki.

Translations

 • Български: "отдел „Превенция и изследвания“"
 • Čeština: oddělení prevence a výzkumu
 • Dansk: enhed for forebyggelse og forskning
 • Deutsch: Referat Prävention und Forschung
 • Ελληνικά: Μονάδα Πρόληψης και Έρευνας
 • English: Prevention and Research Unit
 • Español: Unidad de Prevención e Investigación
 • Eesti: ennetuse ja uuringute talitus
 • Suomi: Ennaltaehkäisy- ja tutkimusyksikkö
 • Français: unité «Prévention et recherche»
 • Hrvatski: Odjel za prevenciju i istraživanje
 • Magyar: Megelőzési és Kutatási Osztály
 • Íslenska: Forvarnar- og rannsóknardeild
 • Italiano: unità Prevenzione e ricerca
 • Lietuvių: Prevencijos ir mokslinių tyrimų skyrius
 • Latviešu: Profilakses un pētniecības daļa
 • Malti: miżura ta' prevenzjoni
 • Nederlands: eenheid Preventie en Onderzoek
 • Norsk: Enhet for forebygging og forskning
 • Polski: Jednostka ds. Profilaktyki i Badań
 • Português: Unidade de Prevenção e Investigação
 • Română: unitatea Prevenire și cercetare
 • Slovenčina: oddelenie pre prevenciu a výskum
 • Slovenščina: enota za preprečevanje tveganj in raziskave
 • Svenska: enheten för förebyggande och forskning