Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62040D

Info -

Odrůdový úřad Společenství (CPVO)

Translations

 • Български: Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)
 • Čeština: Odrůdový úřad Společenství (CPVO)
 • Dansk: EF-Sortsmyndigheden (CPVO)
 • Deutsch: Gemeinschaftliches Sortenamt (CPVO)
 • Ελληνικά: Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ )
 • English: Community Plant Variety Office (CPVO)
 • Español: Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV)
 • Eesti: Ühenduse Sordiamet (CPVO)
 • Suomi: yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO)
 • Français: Office communautaire des variétés végétales (OCVV)
 • Hrvatski: Ured Zajednice za biljne sorte (CPVO)
 • Magyar: Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO)
 • Íslenska: Yrkisskrifstofa Bandalagsins (CPVO)
 • Italiano: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)
 • Lietuvių: Bendrijos augalų veislių tarnyba (BAVT)
 • Latviešu: Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO)
 • Malti: Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti (CPVO)
 • Nederlands: Communautair Bureau voor plantenrassen (CPVO)
 • Norsk: Europeiske plantesortsbyrå (CPVO)
 • Polski: Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)
 • Português: Instituto Comunitário das Variedades Vegetais (ICVV)
 • Română: Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP)
 • Slovenčina: Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO)
 • Slovenščina: Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)
 • Svenska: Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)