Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62157C

Info -

obtěžování

Definition:

forma diskriminace, kdy dochází k nežádoucímu chování (z jakéhokoli důvodu), které má za účel nebo za následek narušení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry

Context: Info
Context:

Členské státy v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kolektivními smlouvami nebo zvyklostmi povzbuzují zaměstnavatele nebo osoby odpovědné za přístup k odbornému vzdělávání k přijetí účinných opatření pro zabránění všem formám diskriminace na základě pohlaví, zejména obtěžování a sexuálnímu obtěžování na pracovišti a v oblastech přístupu k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání.

Term reference

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění) CELEX:32006L0054/CS

Translations

 • Български: тормоз
 • Čeština: obtěžování
 • Dansk: mobning
 • Deutsch: Belästigung
 • Ελληνικά: παρενόχληση
 • English: harassment
 • Español: acoso
 • Eesti: ahistamine
 • Suomi: häirintä
 • Français: harcèlement
 • Hrvatski: uznemiravanje
 • Magyar: zaklatás
 • Íslenska: áreitni
 • Italiano: molestia
 • Lietuvių: priekabiavimas
 • Latviešu: uzmākšanās
 • Malti: fastidju
 • Nederlands: intimidatie
 • Norsk: trakassering
 • Polski: mobbing
 • Português: assédio
 • Română: hărțuire
 • Slovenčina: obťažovanie
 • Slovenščina: nadlegovanje
 • Svenska: trakasserier