Подкрепа за спазване на изискванията: Помощ и възможности за дружествата да спазват разпоредбите за безопасност и здраве при работа

Keywords:

Изследователската програма на EU-OSHA, посветена на подобряване на спазването на разпоредбите за безопасност и здраве при работа, се стреми да създаде климат, който насърчава, подкрепя и подпомага организациите при изпълнението на техните задължения за безопасност и здраве на работещите.

Проектът предлага новаторски инициативи и стратегии, които могат да бъдат внедрени в организационния стил на дружеството, така че да се гарантира благосъстоянието на работниците.

Изтегляне in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |