Резюме на четири доклада за вторичен анализ - Проучване на осъществяваното на работните места управление на безопасността и здравето, психосоциалните рискове и участието на работниците и служителите въз основа на резултатите от ESENER

Keywords:

В резултат на 36 000 анкети проучването ESENER събра огромно количество сравнителни данни как се управляват здравето и безопасността на работните места в Европа. Освен основните констатации, които бяха публикувани през 2010 г., източникът дава възможност за провеждане на задълбочени статистически анализи и за набелязване на основополагащи въпроси. За целта се проведоха четири проекта за вторичен анализ, които изследваха по-пълно данните от ESENER и резултатите от които са представени в това резюме. Четирите доклада се спират на: Управление на безопасността и здравето при работа; Представителство на работниците и съвети за безопасност и здраве; Фактори, свързани с ефективното управление на психосоциалните рискове; Управление на психосоциалните рискове — фактори, пречки, нужди и предприети мерки

Изтегляне in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | ro | sk | sl | sv |