Инфекция с COVID-19 и постковиден синдром — Наръчник за ръководители

Keywords:

Ръководителите играят жизненоважна роля за подкрепа на служителите при връщането им на работа след остра инфекция от COVID-19 или постковиден синдром. В настоящия наръчник се посочват стъпките, които ръководителите следва да предприемат, за да дадат на служителите си най-добрата възможност да се завърнат и задържат на работа.

Това включва установяване на връзка със служителя, организиране на поетапно връщане и обсъждане на промени в задълженията и графика на работещия, за да му се помогне да се справи с проблемите. В наръчника е описана също наличната подкрепа за ръководителите от страна на службите по трудова медицина и отделите за човешки ресурси.

Работещите се нуждаят от различни нива на подкрепа в зависимост от техните функции и проявяващи се симптоми, затова е много важно редовно да се обръща внимание на нуждите им и да се проверява състоянието им.

Изтегляне in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |