Podpora dodržiavania predpisov: pomoc spoločnostiam pri dodržiavaní predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Keywords:

Cieľom výskumného programu agentúry EU-OSHA zameraného na zlepšenie dodržiavania predpisov v oblasti BOZP je vytvoriť prostredie, ktorým sa organizácie povzbudzujú, podporujú a pomáha sa im pri plnení povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov.

Projekt ponúka inovatívne iniciatívy a stratégie, ktoré možno začleniť do organizačnej kultúry spoločnosti, aby sa zabezpečili dobré podmienky pre pracovníkov.

Prevziať in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |