Lotyšsko: Zavedenie prispôsobených riešení pre zdvíhanie ťažkých bremien v kovospracujúcom podniku

Keywords:

S aktívnym zapojením zamestnancov lotyšský kovospracujúci podnik SIA Silkeborg Spaantagning Baltic vytvoril bezpečné a ergonomické pracovisko tým, že identifikoval, navrhol a vyvinul praktické riešenia na zdvíhanie ťažkých bremien a na manipuláciu s nimi. Tieto prispôsobené riešenia, akým je napríklad držiak na nástroje na zdvíhanie motorov s hmotnosťou 100 kg, znížili riziko poškodení podporno-pohybovej sústavy a zabezpečili lepšie pracovné polohy a ergonomické zdvíhanie bremien.

Spoločnosť SIA Silkeborg Spaantagning Baltic je jedným z víťazov 15. ročníka súťaže Zdravé pracoviská –⁠ Cena za dobrú prax, v ktorej sa oceňujú úspešné príklady prevencie a riadenia poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Prevziať in: en | fi | lv | nl |