Maďarsko: Plánovanie a navrhovanie technických úprav linky továrne na výrobu cukroviniek na základe ergonomických zásad

Keywords:

V malej rodinnej továrni na výrobu cukroviniek F&F Kft. v Maďarsku sa pomocou technológie snímania pohybu vykonalo hodnotenie rizík s cieľom identifikovať ergonomické riziká. Spoločnosť naplánovala a navrhla technické úpravy svojej výrobnej linky na základe ergonomických zásad, aby zlepšila bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a obmedzila výskyt poškodení podporno-pohybovej sústavy. K hľadaniu riešení prispeli samotní zamestnanci a externí odborníci.

Spoločnosť F&F Kft. je jedným z víťazov 15. ročníka súťaže Zdravé pracoviská –⁠ Cena za dobrú prax, v ktorej sa oceňujú úspešné príklady prevencie a riadenia poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Prevziať in: en | fi | hu | nl |