Taliansko: Nové prevádzkové metódy a upravené stroje na prevenciu poškodení podporno-pohybovej sústavy v práčovniach

Keywords:

Spoločnosť Servizi Italia Spa, poskytovateľ služieb prania a sterilizácie pre sektor zdravotníctva, zaviedla na svojich pracoviskách inovatívne pracovné metódy a zmeny, aby mohla predchádzať poškodeniam podporno-pohybovej sústavy. Zamestnanci mali na sebe upevnené snímače Wi-Fi a vytvoril sa videozáznam, aby sa mohli digitálne vizualizovať a analyzovať ich pohyby. Vďaka tomu sa mohli identifikovať riziká poškodení podporno-pohybovej sústavy. Riešenia zahŕňali úpravu pracovnej výšky, automatický systém na odvíjanie posteľných plachiet, rotáciu pracovných miest a odbornú prípravu na pracovisku. Spoločnosť tiež zvýšila povedomie a znalosti o zdravotných rizikách.

Spoločnosť Servizi Italia Spa je jedným z víťazov 15. ročníka súťaže Zdravé pracoviská –⁠ Cena za dobrú prax, v ktorej sa oceňujú úspešné príklady prevencie a riadenia poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Prevziať in: en | fi | it | nl |