Cyprus Nositeľné exoskelety na lepšie zvládanie manuálnej manipulácie na letiskách

Keywords:

Zamestnanci spoločnosti Swissport Cyprus Ltd, ktorí zaisťujú manuálne nakladanie a vykladanie batožiny, nákladu a poštových zásielok, sú vystavení riziku vzniku poškodení podporno-pohybovej sústavy, ako sú napríklad problémy s chrbticou. Spoločnosť testovala, ďalej vyvíjala a zakúpila najmodernejší nositeľný exoskelet na lepšie riadenie ručnej manipulácie na medzinárodných letiskách v Larnake a Pafose. Dôležité bolo zapojenie zamestnancov do testovania. Výsledkom bolo zvýšenie efektivity a produktivity a zníženie rizika úrazov a poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Spoločnosť Swissport Cyprus Ltd je jedným z víťazov 15. ročníka súťaže Zdravé pracoviská –⁠ Cena za dobrú prax, v ktorej sa oceňujú úspešné príklady prevencie a riadenia poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Prevziať in: el | en | fi | nl |