Zhrnutie: Psychosociálne riziká v Európe: výskyt a stratégie v oblasti prevencie

Keywords:

Toto zhrnutie je založené na spoločnej správe o psychosociálnych rizikách pri práci Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok. Čerpá sa v nej z navzájom sa dopĺňajúcej práce uvedených dvoch agentúr, ktorá je premietnutá v ich odlišných úlohách. V správe sa uznáva komplexný vzťah medzi zdravím a prácou, predstavujú sa komparatívne informácie o výskyte psychosociálnych rizík u zamestnancov a skúmajú sa súvislosti medzi týmito rizikami a zdravím a dobrými podmienkami. Je zameraná aj na rozsah, v ktorom podniky prijímajú opatrenia na riešenie psychosociálnych rizík, a sú v nej opísané zásahy, ktoré môžu prijať spoločnosti. Správa zahŕňa prehľad politík v šiestich členských štátoch.

Prevziať in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |

Ďalšie publikácie o tejto téme