Drony vykonávajúce kontrolu pracovísk prevádzkovateľa plynárenskej infraštruktúry (ID16)

Keywords:

Kognitívne nenáročné úlohy, ktoré patria do kategórie "3D" (dull, dirty, dangerous – jednotvárne, špinavé, nebezpečné), sú obzvlášť vhodné pre automatizáciu.

Na prípade nórskej spoločnosti , ktorá sa zaoberá plynárenskou infraštruktúrou, vidno výhody zavádzania systémov založených na umelej inteligencii na vykonávanie úloh, ktoré môžu mať kognitívny charakter, ale majú predovšetkým fyzický vplyv na BOZP pracovníkov.

Drony vybavené softvérom umelej inteligencie podporujú rýchlejšie a efektívnejšie dokončenie kontrol na mieste, a to bez rizika nepriaznivých účinkov spôsobených fyzickým tlakom alebo vystavením nepriaznivým poveternostným a environmentálnym podmienkam. 

Prevziať in: en