An artificial intelligence-based system for visual recognition of hazardous particles in an air sample (ID8)

Systém založený na umelej inteligencii na vizuálne rozpoznanie nebezpečných častíc vo vzorke vzduchu (ID8)

Keywords:

Používanie technológie umelej inteligencie vo vedeckom výskume presahuje rámec jej praktických prínosov.

Nemecký výskumný inštitút používa mikroskop založený na umelej inteligencii, ktorý dokáže analyzovať elektrónový obraz a zistiť a klasifikovať vlákna podľa veľkosti.

Nahradením manuálnych a opakujúcich sa úloh, znížením rizika kontaminácie vzoriek a ušetrením času vďaka umelej inteligencii sa zlepšila aj sociálna dynamika v rámci výskumnej skupiny.

Po odstránení negatívnych a často polarizujúcich účinkov prideľovania podradnej práce sa vzájomná komunikácia a diskusie medzi spolupracovníkmi teraz zameriavajú na relevantnejšie, intelektuálnejšie a produktívnejšie témy.

Prevziať in: en

Ďalšie publikácie o tejto téme