Artificial intelligence-based system for product inspection in manufacturing

Systém na kontrolu výrobkov pri výrobe, (ID3) založený na umelej inteligencii

Keywords:

Zavedenie robotických systémov a systémov založených na umelej inteligencii do výroby môže ovplyvniť všetky stupne v hierarchii pracoviska.

Ako sa uvádza v tejto prípadovej štúdii, zavedenie systémov počítačového videnia pri kontrole výrobkov nemeckým konglomerátom sa ukázalo ako veľmi nákladovo efektívne a presné a odbremenilo pracovníkov od zbytočnej práce.

Zmenila sa aj bežná prax na úrovni riadenia: prechod od manuálneho k automatizovanému pracovisku priniesol nové výzvy a príležitosti pre plánovanie a riadenie, ktoré predtým neboli dostupné.

Prevziať in: en