Collaborative robot lifting parts in an automotive and industrial supplier

Kolaboratívny robot zdvíhajúci diely u automobilového a priemyselného dodávateľa (ID1)

Keywords:

Praktické zavádzanie systémov založených na umelej inteligencii na pracovisku stavia spoločnosti pred celý rad výziev.

Slovinský podnik, ktorý sa špecializuje na automobilové a priemyselné technológie, zaviedol kobota, ktorý má pomôcť pracovníkom pri zdvíhaní dielov medzi pracovnými stanicami.

V počiatočných fázach procesu sa spoločnosti veľmi nedarilo nájsť tú správnu rovnováhu medzi efektívnym využívaním kapacít kobota a dodržiavaním bezpečnostných noriem a predpisov. Nedostatok príkladov osvedčených postupov a zastarané vnútroštátne technologické predpisy ešte viac prispeli k ťažkostiam.

Prevziať in: en

Ďalšie publikácie o tejto téme