Softvér založený na umelej inteligencii na zvýšenie rýchlosti, rozsahu a vplyvu overovania faktov (ID14)

Keywords:

Používanie umelej inteligencie v oblasti žurnalistiky zahŕňa svoj vlastný súbor etických hľadísk.

Registrovaná charitatívna organizácia v Anglicku zaznamenala zvýšenie rýchlosti, rozsahu a kvality svojej práce vďaka softvéru na overovanie faktov na báze umelej inteligencie.

Napriek tomu môžu byť potrebné osobitné opatrenia na zabránenie zvýšenému vystaveniu pracovníkov škodlivému obsahu, keďže vďaka umelej inteligencii môžu na povrch vyplávať príbehy, ktoré by sa pomocou iných nástrojov nenašli, napríklad grafické násilie alebo nenávistné prejavy.

Hoci doteraz neboli zaznamenané žiadne negatívne účinky, spoločnosť posilňuje sociálnu podporu na pracovisku s cieľom riešiť potenciálne riziká pre pracovníkov. 

Prevziať in: en