Advanced robotic systems for inspection and maintenance of gas and oil infrastructure

Pokročilé robotické systémy na kontrolu a údržbu plynárenskej a ropnej infraštruktúry (ID10)

Keywords:

Na stanovenie priorít v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (BOZP) štátna a - prevádzkovaná nórska spoločnosť pre plynárenskú infraštruktúru zaviedla robotické technológie.

V minulosti sa kontrola a údržba plynárenskej a ropnej infraštruktúry vykonávala manuálne, čím sa pracovníci vystavovali nebezpečenstvám spojeným s výkonom práce vo vnútri tlakovej nádoby.

V súčasnosti spoločnosť využíva dva robotické systémy. Pracovníci nadobudli nové zručnosti, pričom si pri externom ovládaní zachovali úplnú kontrolu nad oboma robotickými systémami. Aktualizovaný kontrolný zoznam BOZP odráža požiadavky tejto novej reality.

Prevziať in: en

Ďalšie publikácie o tejto téme