Opatrenia na kontrolu kvality materiálov založenej umelej inteligencie (ID15)

Keywords:

Dodržiavanie smerníc a bezpečnostných noriem EÚ pre stroje môže významne ovplyvniť úspešnosť robotických a na umelej inteligencii založených automatizácií na pracovisku.

Švédsko-nórska spoločnosť, ktorá vyvíja a integruje takéto systémy, poskytuje prehľad o možných účinkoch strojového učenia na pracovníkov a spoločnosti.

Prirodzená nepredvídateľnosť sebavzdelávacieho charakteru umelej inteligencie podnietila spoločnosť k tomu, aby poskytla špecializovanú odbornú prípravu nielen svojim zamestnancom, ale aj svojim klientom, a aby vypracovala prísnejšie bezpečnostné opatrenia, ktoré si dokonca môžu vyžadovať úplné fyzické oddelenie pracovníkov a robotov.  

Prevziať in: en