Artificial intelligence-based vehicular automation fitted to excavators to automate trenching

Automatizácia vozidiel založených na umelej inteligencii, zabudovaná v rýpadlách na automatizáciu výkopových prác (ID6)

Keywords:

Začínajúce spoločnosti pri riešení nových výziev upierajú zrak do budúcnosti založenej na umelej inteligencii.

Jednou z takýchto spoločností je spoločnosť zaoberajúca sa automatizáciou vozidiel, ktorá bola založená v roku 2016 v Spojených štátoch.

Spoločnosť vyvíja softvér a hardvér na automatizáciu stavebných zariadení, napríklad ich plne autonómny bager. Ich hlavným cieľom je poskytnúť robotické riešenia, ktoré spĺňajú vyvíjajúce sa potreby stavebného priemyslu, a zároveň oživia záujem o túto oblasť medzi mladými pracovníkmi.

Pracovníci, ktorí majú blízky vzťah k technológiám, využili možnosti zvyšovania úrovne zručností, ktoré ponúka systém umelej inteligencie.

Prevziať in: en