Obehové hospodárstvo, bezpečnosť a ochrana zdravia: úloha digitalizácie v obehovom hospodárstve a dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci do roku 2040

Keywords:

Pre zaistenie budúcej udržateľnosti EÚ je prechod na obehové hospodárstvo zásadný. Na efektívny prechod na obehové hospodárstvo sú digitálne technológie nevyhnutné. Digitalizácia pracovísk, ako aj prechod na obehovosť prináša pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) príležitosti i výzvy, ktoré musia byť v tomto prechode zohľadnené.

V strategickom dokumente sa skúma úloha digitalizácie v obehovom hospodárstve a jej prípadné vplyvy na BOZP podľa štyroch scenárov obehového hospodárstva v roku 2040. Sústreďuje sa na problémy spoločné pre všetky štyri scenáre, ktoré zahŕňajú poskytovanie a spoločné využívanie informácií, pracovnú flexibilitu, stratu zručností a riziká týkajúce sa dohľadu nad pracovníkmi a ich monitorovanie.

V uvedenom dokumente sa na záver diskutuje o problémoch, pokiaľ ide o riadenie úlohy digitálnych technológií pri prechode na obehové hospodárstvo pri súčasnom dosahovaní dobrých výsledkov v oblasti BOZP.

Prevziať in: cs | en | es | fr | hu | pl | sk | sv |

Ďalšie publikácie o tejto téme