Obehové hospodárstvo, bezpečnosť a ochrana zdravia: prehľad projektu a ďalšie kroky

Keywords:

EÚ zavádza environmentálne udržateľnejšie stratégie vrátane iniciatív na vytvorenie obehového hospodárstva, a preto sa očakáva, že to bude mať vplyv na klimatickú zmenu, pracovné miesta a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).

Tento prehľad prognostického projektu agentúry EU-OSHA predvída budúce vplyvy zavedenia obehového hospodárstva na životné prostredie, pracovné miesta a BOZP. Opisuje sa v ňom vývoj a hlavné charakteristiky štyroch odlišných scenárov zameraných na obehové hospodárstvo, ich vplyvy na pracovné podmienky a možné dôsledky pre BOZP v roku 2040.

V dokumente sa na záver uvádzajú podrobné údaje o ďalších krokoch v rámci tohto projektu. Cieľom je informovať zainteresované strany o výsledkoch a prispieť k tomu, aby bola vďaka budúcim politickým rozhodnutiam práca bezpečnejšia a viac chránila zdravie.

Prevziať in: en | pl | ro |

Ďalšie publikácie o tejto téme