Det Forenede Kongerige

Den britiske sundheds- og sikkerhedsmyndighed, Health and Safety Executive (HSE), administrerer knudepunktet i Det Forenede Kongerige, støttet af HSE Northern Ireland (HSENI), arbejdsmarkedets parter og andre.


Der er en mangeårig tradition for arbejdsmiljøregulering i Storbritannien, der går helt tilbage til det 19. århundrede. Oprettelsen af den nuværende arbejdsmiljøordning går tilbage til arbejdsmiljøloven af 1974. Til grund for denne lovgivning ligger et enkelt, men forankret princip – dem, der skaber risici, er de bedste til at kontrollere dem. Ordningen har stået sin prøve, og Storbritannien har over en bred kam en af verdens bedste arbejdsmiljøordninger. HSE's strategi anerkender, at en verden i forandring frembyder nye udfordringer for arbejdsmiljøordningen som helhed, og den ser det som sin opgave at takle disse udfordringer.


I grove træk håndhæver HSE arbejdsmiljølovgivningen på arbejdspladser i den industrielle sektor, mens over 400 lokale myndigheder håndhæver lovgivningen på arbejdspladser i den kommercielle sektor. Den britiske jernbanestyrelse, Office of Rail Regulation (ORR), håndhæver lovgivningen inden for jernbanetrafik. Yderligere oplysninger findes på www.hse.gov.uk/pubns/web42.pdf


Der findes lignende ordninger for Nordirland.


Focal points' contact details