Advarsels- og overvågningssystemer for arbejdsmiljøet

Mønsteret af anerkendte sygdomme, der gives erstatning for, afspejler ikke den faktiske situation på arbejdspladserne. Af referatet af en  EU-OSHA-workshop om byrden ved arbejdsrelaterede sygdomme fremgår det, at der trods indberetningsforpligtelser og åbne lister over erhvervssygdomme ofte ikke er indført nogen ordning til aktivt at identificere, målrette og reagere på mulige indberettede tilfælde af arbejdsrelaterede sygdomme. Dette problem kan overvågningssystemer være med til at løse gennem kombinerede indberetninger fra et stort antal informerede og uddannede skildvagtlæger eller andre uddannede eksperter (f.eks. erhvervssygeplejersker).

Ved at overvåge indberetninger om arbejdsrelaterede sygdomme, der anses for tidlige faresignaler, kan man bedre identificere situationer eller arbejdspladser, hvor der er behov for bedre forvaltning af arbejdsmiljøet. EU-OSHA har offentliggjort undersøgelser om advarsels- og overvågningssystemer til opdagelse af tidlige tegn på arbejdsrelaterede sygdomme:

Advarsels- og overvågningssystemer — litteraturgennemgang

Advarsels og overvågningssystemer — ekspertworkshop — referat

Advarsels- og overvågningstilgange til identifikation af arbejdsrelaterede sygdomme i EU: Rapport og Resumé

Advarsels- og overvågningssystemer — strategiworkshop — referat 

Advarsels- og overvågningstilgange til identifikation af arbejdsrelaterede sygdomme i EU: Præsentation for et sagkyndigt publikum

Se alle ekspertindlæg om advarsels- og overvågningssystemer