Napo – sikkerhed med et smil

Napo — safety with a smile

Napo, der er helten i en række animationsfilm, introducerer arbejdsmiljøemner og risikoforebyggelse på en munter og diskussionsfremkaldende måde.

Napo er en typisk arbejdstager i enhver industri eller sektor. Han er ofte eksponeret for almindelige risici og risikosituationer på arbejdspladsen. Han er imidlertid aktivt involveret i at identificere risici og finde praktiske løsninger.

Napo er nu blevet den vigtigste ambassadør for EU-OSHA's kampagner for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og mange af hans film har forbindelse til eller støtter disse kampagner. Han er også til stede i egen person ved vigtige arrangementer som led i kampagner.

Napos film

Sammen med sine arbejdskammerater optræder Napo i en række stumfilm, så mennesker uanset baggrund, kultur og alder kan forstå og identificere sig med ham. Filmene dækker en bred vifte af arbejdsmiljøemner, f.eks.:

Nye film vises regelmæssigt, i takt med at der identificeres nye emner. Filmene produceres af Napo-konsortiet, der består af en lille gruppe af europæiske arbejdsmiljøorganisationer og EU-OSHA.

Napo for lærere

Napo bidrager også til at introducere arbejdsmiljøspørgsmål for børn i underskolen. EU-OSHA, der støttes af Napo-konsortiet, har udtænkt etværktøjssæt til brug for undervisere arbejdsmiljøområdet. Der tilbydes studiepakker indeholdende:

  • nøglebudskaber og læringsmål
  • idéer til aktiviteter og onlineressourcer
  • prøve på 45 minutters lektionsplaner.

Efter en vellykket pilotordning udvikles og formidles disse lektioner nu til hele Europa

Napo-konsortiet

Napo-filmkonsortiet opstod i forbindelse med det europæiske arbejdsmiljøår 1992/93 og de europæiske filmfestivaler, som Europa-Kommissionen organiserede.

Kommissionen støttede filmfestivaler ud fra den overbevisning, at det var muligt at finde og tilpasse de bedste film, så de kunne bruges i hele EU. Dette viste sig at være vanskeligt. Mange film blev produceret af kommercielle produktionsselskaber, som ikke ville give afkald på deres rettigheder. Kulturelle forskelle forbundet med billeder, scenarier og opfattelsesmåder gjorde det vanskeligt tilpasse og overføre film på tværs af landegrænser.

Efter filmfestivalen i Strasbourg i 1995 mødtes fire aktive kommunikationseksperter fra Frankrig, Tyskland, Sverige og Det Forenede Kongerige for at drøfte, hvordan man kunne producere en film, der kunne bruges i hele Europa.

Napo-konsortiet består i øjeblikket af otte medlemmer - AUVA (Østrig), CIOP (Polen), DGUV (Tyskland), EU-OSHA (Bilbao, Spanien), INAIL (Italien), INRS (Frankrig), SUVA (Schweiz) og TNO (Nederlandene).