Hvad vi gør

Image

Vi arbejder på at gøre europæiske arbejdspladser sikrere, sundere og mere produktive – til gavn for virksomhederne, medarbejderne og de statslige myndigheder. Vi fremmer en risikoforebyggelseskultur for at forbedre arbejdsvilkårene i Europa.

Opdag EU-OSHA: prøv vores virksomhedsvideo!

Vores vigtigste aktiviteter

 • Kampagnerne for et sikkert og sundt arbejdsmiljø – vores toårige kampagner skaber opmærksomhed om arbejdsmiljøemner i hele Europa.
 • Projektet vedrørende interaktiv onlinerisikovurdering (OiRA) – vi stiller onlineværktøjer til risikovurdering til rådighed for små og mellemstore virksomheder med henblik på at vurdere og håndtere risici på arbejdspladsen
 • ESENER-undersøgelsen – denne omfattende undersøgelse giver et øjebliksbillede af, hvordan sikkerheds- og sundhedsrisici håndteres på europæiske arbejdspladser
 • OSHwiki – et online leksikonsamarbejde med nøjagtige og pålidelige oplysninger om arbejdsmiljø
 • Fremsynsprojekter – vi fremhæver og undersøger nye risici og risici i fremvækst på arbejdsmiljøområdet gennem specialiserede fremsynsprojekter
 • Arbejdsmiljøoversigter – vi stiller oversigter over konkrete arbejdsmiljøemner til rådighed og fastlægger prioriteringer
 • NAPO-film – en række korte og muntre stumfilm om vigtige arbejdsmiljøemner

Sådan gør vi det

 • Kampagner – hvis sigte er at skabe opmærksomhed og oplyse om arbejdsmiljøets betydning for arbejdstagerne, de enkelte virksomheder og de europæiske politiske målsætninger
 • Risikoforebyggelse – ved at udforme og lette udviklingen af praktiske instrumenter for mikrovirksomheder og små virksomheder for at hjælpe dem med at vurdere risici på arbejdspladsen og dele viden og god praksis vedrørende sikkerhed og sundhed
 • Partnerskaber – med statslige myndigheder, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, EU-organer og netværk samt private virksomheder. Vores netværk af kontaktpunkter er nøglen til, at vi får succes med vores arbejde
 • Forskning – for at identificere og vurdere nye risici og kommende risici på arbejdspladsen og integrere arbejdsmiljø i områder såsom uddannelse, folkesundhed og forskning