Databeskyttelse

Image

EU’s nye lovgivning om beskyttelse af personoplysninger giver den enkelte større beskyttelse. Du har ret til at blive underrettet om, hvornår og hvordan Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) behandler (indsamler, bruger, lagrer) dine personoplysninger.

Alle personoplysninger, som indsamles af EU-OSHA, behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i den nye forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Som et generelt princip behandler EU-OSHA kun personoplysninger i forbindelse med udførelsen af opgaver i samfundets interesse på grundlag af traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/126  af 16. januar 2019 om oprettelse af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2062/94.

De registrerede har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af deres personoplysninger, begrænsning af og ret til indsigelse mod behandlingen.

Enhver anmodning om at udøve en af disse rettigheder skal fremsendes pr. e-mail til den del af agenturets organisation, der har fået overdraget behandlingen som angivet i den relevante databeskyttelseserklæring vedrørende behandlingen.

De interne regler om begrænsninger af visse af de registreredes rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger, der blev vedtaget i overensstemmelse med artikel 25 i forordning (EU) 2018/1725, kan ses her.

De registrerede kan til enhver tid konsultere EU-OSHA's tilsynsførende for databeskyttelse (dpo osha [dot] europa [dot] eu) eller klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Yderligere oplysninger om EU-OSHA's behandling af personoplysninger findes i vores fortegnelse over behandlingsaktiviteter.

Oplysninger om vores internetpolitik, herunder brugen af cookies og muligheden for fravalg findes i den specifikke erklæring om databeskyttelse. Vi bruger sociale mediekanaler til at præsentere vores arbejde. Hver sociale mediekanal har sin egen politik for behandling af dine personoplysninger. Denne politik finder du, når du går ind på de relevante websteder. Du bør derfor læse den pågældende databeskyttelsespolitik omhyggeligt igennem, inden du bruger sociale medier.

EU-OSHA påtager sig ikke noget ansvar for sociale medieapplikationers behandling af dine personoplysninger.

 

Share this on: