Kvinder og sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

Image
Women and health at work. Female worker at the workplace

Mænd og kvinder er ikke ens biologisk set (kønslige forskelle), og de job, de udfører, deres arbejdsvilkår og den måde, de behandles på af samfundet, er heller ikke ens (kønsspecifikke forskelle).

Sådanne forskelle kan påvirke de risici, mænd og kvinder er udsat for på arbejdspladsen, og hvordan de skal vurderes og styres. Det er grunden til, at EU-OSHA undersøger og skaber opmærksomhed omkring arbejdsmiljøproblemer, der berører kvinder på arbejdet.

Forskelle, der kan påvirke arbejdsmiljøet

Der er forskelle, som kan påvirke de risici, mænd og kvinder er udsat for. Kvinder:

  • arbejder i bestemte sektorer og med bestemte typer af arbejde
  • har et dobbelt ansvar, dvs. både på arbejdspladsen og i hjemmet
  • er underrepræsenteret på tilsyns- og ledelsesplan
  • er fysisk forskellige fra mænd, selv om der ofte er mere variation mellem kvinder indbyrdes end mellem mænd og kvinder, f.eks. i henseende til fysisk styrke
  • udfører arbejde, der ofte fejlagtigt anses for at være sikkert og nemt.

Disse forskelle anerkendes ofte ikke i den praksis, der gælder for arbejdsmiljø. Endvidere er arbejdsbyrden og de stressrelaterede risici for kvinder på arbejdspladsen ofte undervurderet. EU-OSHA bestræber sig på at fremhæve disse forskelle og bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet på de områder, der berører kvinder mest.

Hvad arbejdsgiverne kan gøre

En kønsfølsom tilgang til arbejdsmiljøet indebærer anerkendelse af og hensyntagen til forskellene mellem mandlige og kvindelige arbejdstagere.

Arbejdsgiverne kan:

  • bestræbe sig på at gøre arbejdet sikrere og nemmere for alle
  • integrere kønsaspektet i risikovurderinger
  • se på det reelle arbejde, der udføres, og undgå formodninger om, hvem der er udsat for risici og hvorfor
  • tilbyde fleksible arbejdstider
  • inddrage kvinder i beslutningstagningen på arbejdsmiljøområdet.

Denne tilgang er til fordel for alle arbejdstagere og ikke blot kvinder.

Læs EU-OSHA's faktablade til arbejdsgivere om kønsaspekter og risikovurdering.

EU-OSHA's rolle

Det vigtigste mål er at bidrage til at sikre, at der kønsrelaterede spørgsmål tages i betragtning, når der vedtages politikker og træffes beslutninger på arbejdspladsen og på EU-plan. EU-OSHA forsker aktivt i risici og tendenser i relation til køn. Dette omfatter forskning med fokus på sektorer, hvor der arbejder kvinder, såsom rengøring, og på risici, som navnlig berører kvinder. Derudover integrerer vi kønsaspektet i andre forskningsområder.

Vi stiller værktøjer og rådgivning til rådighed for at hjælpe arbejdsgiverne med at identificere og gennemføre kønsfølsomme risikovurderinger.

Se også EU-OSHA's forskning i nye risici og tendenser inden for kvinders arbejdsmiljø samt vejledninger i god praksis og værktøjer til risikovurderinger.