Lederskab og medarbejderdeltagelse

Image
Leadership and workers participation. Conductor leading a concert

En stærk, effektiv og synlig ledelse er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Og et sikkert og sundt arbejdsmiljø er igen vigtigt for en virksomheds succes.

Beskyttelse af medarbejdere mod ulykker og helbredsproblemer er ikke kun en retlig og etisk forpligtelse – det kendetegner en virksomhed, der efter al sandsynlighed vil vokse og trives.

"Top-down"-reduktion af risici

En virksomheds ledere – den øverste ledelse, direktører og/eller bestyrelsen – er i stand til at forhindre ulykker og helbredsproblemer på arbejdspladsen. Det kan de gøre dette ved at:

 • arbejde for og formidle en effektiv arbejdsmiljøstyringsstrategi
 • udvikle robuste arbejdsmiljøsystemer
 • overvåge resultaterne af disse systemer
 • foregå med et godt eksempel ved til enhver tid at følge alle sikkerhedsprocedurer
 • motivere medarbejderne til at deltage i sikringen af et godt arbejdsmiljø

At betale prisen for dårligt lederskab.

Ineffektiv eller ikkeeksisterende ledelse på arbejdsmiljøområdet kan føre til ulykker eller endog dødsfald samt dårlig mental og fysisk sundhed blandt arbejdstagerne. Det kan skade virksomhedens omdømme. Dårlig ledelse kan således medføre betydelige finansielle omkostninger f.eks. som følge af sygedage, spild af tid og betaling af erstatning.

God arbejdsmiljøstyring har derimod følgende resultater: Det

 • forebygger ulykker og helbredsproblemer
 • øger produktiviteten og effektiviteten
 • forbedrer arbejdsmoralen
 • hjælper virksomheden med at opnå nye kontrakter og tiltrække højtkvalificerede medarbejdere.

At være førende på arbejdsmiljøområdet

Der er nogle enkle skridt, du kan tage for at sikre, at din organisation kan udnytte fordelene ved god arbejdsmiljøstyring. Her er nogle praktiske tips baseret på en vejledning udarbejdet af British Health and Safety Executive (den britiske arbejdsmiljøstyrelse):

 • Udfør regelmæssige risikovurderinger og reager på resultaterne
 • Overvej altid de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af at ansætte nye medarbejdere og indføre nye processer og arbejdsmetoder
 • Synlig ledelse er effektiv ledelse. Sørg for, at lederne regelmæssigt aflægger besøg "på gulvet" i din organisation og taler med medarbejderne om arbejdsmiljøproblemer, og hvordan de kan løses.
 • Vis engagement ved at sikre, at arbejdsmiljøproblemer altid står på bestyrelsesmødernes dagsorden
 • Sørg for, at alle ledere modtager arbejdsmiljøuddannelse, så der skabes øget opmærksomhed om arbejdsmiljøets værdi

Samarbejde – Inddragelse af medarbejderne

En af nøglerne til god arbejdsmiljøstyring er at inddrage medarbejderne. Arbejdsgiverne har en retlig forpligtelse til at høre arbejdstagerne om arbejdsmiljøproblemer, men der er er fordele ved at gå ud over disse minimumskrav. Der er større chance for en vellykket arbejdsmiljøstyring, hvis der tilskyndes til aktiv medarbejderdeltagelse og etableres en dialog mellem medarbejdere og ledelse.

I 2012 gennemførte EU-OSHA en toårig kampagne om dette emne under overskriften Kampagne for et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2012-2013 – Samarbejde om forebyggelse.

Denne kampagne blev afsluttet med en benchmarking, hvor kampagnepartnerne udvekslede eksempler på god praksis, og der blev afholdt workshopper om bl.a. lederskabsuddannelse og en organisations arbejdsmiljøkultur. Læs et resumé af begivenheden.