Arbejdsmiljøstrategier

OSH strategies

Image by ar130405 from Pixabay

Konsolideringen og koordineringen af de nationale strategier er det første af de syv primære strategiske mål i EU-strategirammen for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020. I den forbindelse opfordrede Europa-Kommissionen medlemsstaterne til at revidere deres nationale strategier i tæt samarbejde med relevante interessenter, herunder arbejdsmarkedets parter.

Ved hjælp af de "kontaktpunkter for de nationale strategier", som blev oprettet i henhold til den strategiske ramme, har EU-OSHA indsamlet oplysninger og udarbejdet en rapport om nationale strategier. Denne rapport omfatter på nuværende tidspunkt følgende 25 medlemsstaters nationale arbejdsmiljøstrategi: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Det Forenede Kongerige, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Nye nationale arbejdsmiljøstrategier vil blive medtaget i rapporten løbende.

Fraskrivelse af ansvar for indhold vedrørende Brexit: Vi gør opmærksom på, at publikationer og andet indhold på websiden fra før 1. februar 2020 henviser til perioden, hvor Det Forenede Kongerige var en EU-medlemsstat, og derfor stadig er relevante.