You are here

Kontakt os:

Agenturet forbereder, indsamler, analyserer og formidler oplysninger om forhold på arbejdsmiljøområdet med det formål at forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladser i hele EU.

Miribilla building

European Agency for Safety and Health at Work

 • 12 Santiago de Compostela
 • (Edificio Miribilla), 5th Floor
 • E-48003 Bilbao, SPAIN
 • Tel: + 34 944-358-400
 • Fax: + 34 944-358-401
 • Email: information@osha.europa.eu

 

Bemærk, at agenturet:

 • ikke kan vejlede enkeltpersoner om deres specifikke sundheds- og sikkerhedssituation, eller behandle deres specifikke klager over arbejdsforholdene
 • ikke kan give specifikke oplysninger vedrørende en individuel medlemsstat, f.eks. lovgivning, standarder eller statistikker
 • ikke kan søge efter ønskede specifikke oplysninger på grund af begrænsede ressourcer. Vi har ingen oplysninger eller publikationer ud over det, du kan finde på vores netværk af websteder
 • ikke kan udtale sig om, eller bistå med markedsføring af, kommercielle varer eller tjenesteydelser
 • ikke tilbyder eller certificerer træningskurser i arbejdsmiljø
 • ikke er ansvarligt for udformningen af EU-lovgivningen.

For andre spørgsmål, der ønskes belyst, foreslår vi alternative informationskilder, se nedenfor.

Hvis din henvendelse ikke er blevet besvaret med dette standardsvar, foreslår vi, at du tjekker vores FAQ-afsnit, eller du kan sende os en meddelelse via kontaktformularen. Du kan skrive til os på et hvilket som helst af de officielle EU-sprog, blot skal du være opmærksom på, at der kan være en vis forsinkelse, mens vi oversætter din henvendelse og vores svar. Meddelelser på engelsk vil nok blive besvaret hurtigere, da engelsk tales af alle agenturets medarbejdere. Vi tilstræber at besvare spørgsmål så hurtigt som muligt. Vi sigter mod at besvare spørgsmål så hurtigt som muligt.

Andre kilder til nyttig information

Såfremt agenturets arbejdsområde ikke omfatter dit spørgsmål, kan du muligvis få et svar fra en af følgende organisationer eller websteder:

Medlemsstater

For spørgsmål vedrørende en specifik medlemsstat: tjek det relevante kontaktpunkts websted.

Lovgivning

Information om lovgivning: besøg Kommissionens Eur-Lex-websted, som giver gratis adgang til lovgivning (herunder traktater, retspraksis, lovgivningsforslag osv.) på 20 officielle EU-sprog.

Statistikker

Besøg i første omgang vores statistikwebsteder på europæisk plan. Europa-Kommissionen har sin egen statistiske informationstjeneste, Eurostat: her finder du relevante oplysninger under afsnittet "Population and social conditions", underafsnittet "Health".

Tekniske standarder

CEN

Europa-Kommissionen

Europa-Kommissionens websted. Du kan også bruge Europe Direct-tjenesten for yderligere vejledning om, hvem du skal henvende dig til. Du kan ringe på telefonnummer 00 800 6 7 8 9 10 11, og det er gratis at ringe fra et hvilket som helst sted i EU-medlemsstaterne. Her kan du komme i forbindelse med en operatør, der taler dit eget sprog.

Europe Direct-tjenesten

Europe Direct-tjenesten

Den Europæiske Ombudsmand

Den Europæiske Ombudsmand

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet

Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union