Kontakt os

EU-OSHA udarbejder, indsamler, analyserer og formidler information om arbejdsmiljø med det formål at forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladserne i hele EU.

Alle vores websteder er søgbare, og de giver et omfattende overblik over arbejdsmiljøspørgsmål. Vi foreslår, at du søger oplysninger på vores websted og på OSHwiki.  

Hvis du ikke kan finde de konkrete oplysninger, du leder efter, kan du tjekke, om dit spørgsmål er besvaret i vores ofte stillede spørgsmål (FAQ) nedenfor, og ellers kontakte os ved hjælp af vores kontaktformular.

Vi vil gøre vores bedste for at svare dig inden for to uger ud fra de ressourcer, vi har til rådighed. Du kan skrive til os på alle EU's officielle sprog, men husk, at der kan gå lidt ekstra tid, når vi skal oversætte din besked og vores svar. Beskeder på engelsk vil oftest blive besvaret hurtigere, fordi alle vores medarbejdere taler engelsk. Vi forsøger at besvare spørgsmål så hurtigt som muligt.

Image
miribilla building

 

European Agency for Safety and Health at Work
12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPANIEN
E-mail: <span class=information [at] osha [dot] europa [dot] eu" />

Sådan kontakter du os

 

 

Brussels Liaison Office
European Agency for Safety and Health at Work,
Square de Meeûs 38/40,
1000 Brussels, Belgien
Tlf.: +32 2 401 68 59
Fax: +32 2 401 68 68
E-mail: <span class=obrien [at] osha [dot] europa [dot] eu" />

 

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

 • 1. Hvor kan jeg få rådgivning om et arbejdsmiljøproblem i forbindelse med mine arbejdsforhold?

  EU-OSHA er et informationsorgan, og du kan finde nyttige oplysninger og tip på vores websted vedrørende forskellige arbejdsrelaterede problemer som stress, mobning, hudsygdomme mv.

  EU-OSHA må desværre ikke rådgive om specifikke arbejdsmiljøsituationer, gribe ind i retssager eller blande sig i lokale eller nationale myndigheders arbejde. Her råder vi dig til først at kontakte dit nationale kontaktpunkt.

  De vil sætte dig i kontakt med det nationale organ/den nationale myndighed, som kan hjælpe med din sag.

 • 2. Hvordan kan jeg kræve erstatning for en arbejdsulykke eller arbejdsrelateret sygdom?

  Erstatningssystemer er forskellige i hver enkelt medlemsstat og afhænger af beskæftigelsessektoren, arbejdsaktivitet og erhvervsmæssig status. Specifikke oplysninger om de enkelte medlemsstater fås gennem de nationale kontaktpunkter, og generelle oplysninger til EU-borgere, der bor og arbejder i udlandet, fås gennem Europa-Kommissionen.

 • 3. Er EU-OSHA ansvarlig for EU's arbejdsmiljøpolitiske initiativer og deres gennemførelse?

  EU-OSHA er EU's oplysningsagentur for arbejdsmiljø. Vores arbejde bidrager til Europa-Kommissionens strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020 og andre relevante EU-strategier og -programmer, såsom Europa 2020. EU-OSHA deltager imidlertid ikke i udviklingen af europæisk lovgivning eller politik, da dette er Kommissionens opgave, ligesom EU-OSHA ikke er ansvarlig for at føre tilsyn med arbejdspladser eller håndhæve europæisk eller national lovgivning.

 • 4. Hvor kan jeg finde EU-statistik om arbejdsrelaterede ulykker og arbejdsrelateret sygdom og omkostninger i forbindelse dermed?

  Oplysninger om statistikker, undersøgelsesresultater og andre nyttige links findes i afsnittet om undersøgelser og statistikker på dette websted. EU-OSHA's ESENER-undersøgelser ser på, hvordan europæiske arbejdspladser håndterer arbejdsmiljørisici i praksis.

  Europa-Kommissionen har sin egen statistiske oplysningstjeneste, Eurostat. Links, der kan være nyttige:

 • 5. Hvor kan jeg finde nationale statistikker, standarder og lovgivning? Og er oplysningerne tilgængelige på forskellige EU-sprog?

  Visse oplysninger om national arbejdsmiljølovgivning findes på vores websted. Derudover kan dit nationale kontaktpunkt også rådgive dig om, hvor du kan finde yderligere ressourcer. Mange af de oplysninger, som findes på kontaktpunktets websted, findes på det respektive lands sprog. Desuden tilbyder de fleste medlemsstater visse oplysninger på engelsk.

 • 6. Hvor kan jeg finde oplysninger om EU's arbejdsmiljølovgivning?

  Oplysninger om EU-direktiver, retningslinjer og standarder om arbejdsmiljø opdelt efter emne findes i afsnittet om arbejdsmiljølovgivning på dette websted. EU-direktiverne i deres fuld længde og på alle EU-sprog samt yderligere oplysninger findes på Europa-Kommissionens websted Eur-Lex.

  Man bør huske på, at EU-direktiverne fastsætter minimumskrav og at medlemsstaterne kan vedtage strengere regler, når de gennemfører arbejdsmiljødirektiver i national ret. Kravene i medlemsstaterne kan derfor være forskellige.

 • 7. Hvor kan jeg få en kopi af de europæiske standardiseringsdokumenter?

  De nationale medlemmer af de europæiske standardiseringsorganisationer sælger dem som nationale standarder og udkast til standarder. Flere oplysninger fås ved henvendelse til Den Europæiske Standardiseringsorganisation.

 • 8. Hvordan kan jeg få et eksemplar af de rapporter, som EU-OSHA udarbejder?

  Alle vores publikationer er tilgængelige i afsnittet Publikationer på dette websted. De kan læses online og downloades gratis. Trykte kopier kan bestilles via EU's boghandel.
 • 9. Må jeg gengive EU-OSHA's materiale?

  Ja, når blot du nævner EU-OSHA på følgende måde:

  © Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA), [dato]. Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

  Bemærk, at du ikke må foretage ændringer i tekstens indhold eller billeder uden EU-OSHA's udtrykkelige samtykke.

 • 10. Hvor kan jeg finde ressourcer til undervisningsformål?

  Selv om EU-OSHA ikke tilbyder ressourcer specifikt til undervisning, kan du finde oplysninger om relevante emner i afsnittet Temaer, og nogle af vores publikationer indeholder casestudier om undervisning. Derudover findes der korte PowerPoint-præsentationer, som kan tilpasses til undervisningsformål, på https://es.slideshare.net/euosha/presentations

  Der findes et rigtigt godt sæt undervisningsressourcer, nemlig serien med korte, talefri, animerede film med karakteren Napo. Afsnittene kan downloades fra Napo-webstedet og indeholder en munter introduktion til arbejdsmiljøemner, som er godt debatstof. Der findes også et gratis onlineundervisningsmodul, "Napo for undervisere", om sundhed og sikkerhed til grundskoler. 

  Derudover findes der oplysninger om undervisning i skoler og på videregående uddannelser i afsnittet om integrering af arbejdsmiljø i uddannelserne på dette websted.

  Andre gode informationskilder er de nationale kontaktpunkter, Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Cedefop (Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse) og ENETOSH (det europæiske netværk for uddannelse og undervisning i arbejdsmiljø).

 • 11. Må EU-OSHA støtte eller markedsføre kommercielle produkter eller tjenesteydelser?

  Desværre må EU-OSHA ikke støtte eller markedsføre kommercielle produkter eller tjenesteydelser.

 • 12. Er EU-OSHA interesseret i at støtte mit projekt?

  I princippet yder vi ikke finansiel støtte til eksterne projekter.

  Dokumentet om mulighed for EU-finansiering for EU-OSHA's interessenter har til formål at give oplysninger om finansiering i EU med hensyn til arbejdsmiljøet. Derudover kan der fås en generel oversigt over tilskud og lån fra EU ved henvendelse til Europa-Kommissionens generalsekretariat og en generel oversigt over offentlige kontrakter og finansiering fra Europa-Kommissionen.

  Hvis dit projekt vedrører arbejdsmiljø på nationalt plan, anbefaler vi, at du henvender dig til dit nationale kontaktpunkt.