Juridisk meddelelse

Ansvarsfraskrivelse

Det Europæiske Miljøagentur driver dette websted for at forbedre den offentlige adgang til oplysninger om dets aktiviteter og som værktøj til at få adgang til oplysninger om arbejdsmiljøspørgsmål. Det er vores mål at levere aktuelle og nøjagtige oplysninger. Hvis vi bliver gjort opmærksom på fejl, vil vi forsøge at rette dem. Agenturet påtager sig dog intet ansvar for oplysningerne på dette websted.

Disse oplysninger:

  • er af generel karakter og vedrører ikke en enkeltpersons eller en enheds særlige forhold
  • er ikke nødvendigvis altomfattende, fuldstændige, nøjagtige eller ajourførte
  • er af og til knyttet til eksterne websteder, som agenturet ikke har kontrol over, og for hvilke det ikke påtager sig noget ansvar
  • udgør ikke professionel eller juridisk rådgivning (hvis du har behov for specifik rådgivning, bør du altid konsultere en sagkyndig med passende kvalifikationer).

Det er vores mål at minimisere afbrydelser forårsaget af tekniske fejl. Visse data eller oplysninger på vores websted kan dog være oprettet eller struktureret i filer eller formater, der ikke er fejlfri, og vi kan ikke garantere, at vores tjeneste ikke vil blive afbrudt eller på anden måde blive berørt af sådanne problemer. Agenturet påtager sig intet ansvar for eventuelle problemer, der er opstået ved brug af dette websted eller hertil knyttede eksterne websteder.

Denne ansvarsfraskrivelse har ikke til formål at begrænse agenturets ansvar i strid med eventuelle krav i den gældende nationale lovgivning eller at udelukke dets ansvar for forhold, der ikke kan udelukkes ifølge denne lovgivning.

Oversættelse leveret af Oversættelsescentret (CdT, Luxembourg) baseret på en engelsk originaltekst.

 

Meddelelse om ophavsret

© Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Eftertryk tilladt med kildeangivelse, hvis ikke andet er anført.
Hvor forudgående tilladelse kræves til gengivelse eller brug af tekst- og multimedieinformation (lyd, billeder, software osv.), erstatter denne tilladelse ovenstående generelle tilladelse og skal klart anføre eventuelle begrænsninger i brugen.